Óratervek

 1. a tanítandó tananyag (ismeretek és tevékenységek) tantervileg hitelesen legyen megnevezve; a feldolgozás az óra folyamatában szakmailag kifogástalan legyen (a tananyag értelmezése, pedagógiai módszerek, tanulásszervezési formák, az idővel való gazdálkodás)
 2. az órára kitűzött szakterületi és általános pedagógiai célok egyértelmű és szoros összefüggésben legyenek a tananyaggal
 3. a tananyag feldolgozása (tervezett tanítása és tanulása) során világosak legyenek a pedagógus és a gyerekek teendői, feladatai
 4. az óraterv struktúrája és teljes tartalma kívülálló számára is követhető legyen
 5. az óraterv a 21. századi pedagógia felfogásnak megfelelően a diákok tanulásának megszervezésére és a tanulói kreativitásra, kompetenciafejlesztésre irányuljon, mintsem elképzelt pedagógiai elvárások tanulói teljesítését hangsúlyozza
 6. a teljes digitális anyag egyéb tartalmi vonatkozásai és formája:
  1. Word-ben az óraterv törzsszövege (szükség szerint linkekkel, hivatkozásokkal, amelyek multimédiás anyagokra – pl. állóképre, zenére, filmre, prezentációra – mutatnak)
  2. csatolva minden szemléltetés és egyéb célú anyag  – Word szöveg, JPG kép, hangfájl, filmfájl, PPT –fájl, stb., célszerű fájlmegnevezésekkel; magyarázat a hagyományos vagy az interaktív tábla képéről (pl. beszkennelt magyarázórajz); egyéb csatolmányok, amelyek a tervezett óra megvalósítását és külső személy számára az értelmezést szolgálják
  3. az óraterv szimpla sortávolsággal, Times New Roman 12-es betűtípussal, ill. mérettel, normál margóval készüljön, értelemszerű szövegkiemelésekkel
  4. a terjedelem igény szerinti, de a vázlatos, lényegre törő megoldásokat preferáljuk; kerülendő a terjengősség

Készítette: Marcziné Fazekas Erzsébet és Sándor Zsuzsa

megtárgyalta és (a szükséges módosításokkal) elfogadta a „Pedagógiai Tervek Tára”
szerkesztősége:
Gál Gyöngyi főiskolai adjunktus
Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus
Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens
Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens
Vinnainé Vékony Márta főiskolai docens
Új Széchényi Terv