Óvodai foglalkozások

 1. Az óvodai nevelés tervezése (ismeretek és tevékenységek) az Óvodai nevelés országos alapprogramjában deklarált pedagógiai alapelvek szerint hitelesen legyen megnevezve; a feldolgozás a napi- és heti rend folyamatában szakmailag kifogástalan legyen (az új ismeret értelmezése, pedagógiai módszerek, szervezési formák, az idővel való gazdálkodás).
 2. A játékos tapasztalatszerzés a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg, melynek anyaga a kitűzött pedagógiai célokkal egyértelmű és szoros összefüggést mutat.
 3. Az óvodai élet tevékenységformáinak feldolgozása (tervezett foglalkozások) során világosak legyenek az óvodapedagógus és a gyerekek teendői, feladatai.
 4. A foglalkozási terv struktúrája és teljes tartalma kívülálló számára is követhető legyen.
 5. A foglalkozási terv a 21. századi pedagógia felfogásnak megfelelően az óvodás gyermek tapasztalatszerzésének megszervezésére és a 3-6 éves korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére irányuljon (az egészséges életmód alakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása).
 6. A teljes digitális anyag egyéb tartalmi vonatkozásai és formája:
  1. Word-ben a foglalkozási terv törzsszövege (szükség szerint linkekkel, hivatkozásokkal, amelyek multimédiás anyagokra – pl. állóképre, zenére, filmre, prezentációra – mutatnak).
  2. Csatolva minden szemléltetés és egyéb célú anyag – Word szöveg, JPG kép, hangfájl, filmfájl, PPT –fájl, stb., célszerű fájlmegnevezésekkel; magyarázat a hagyományos vagy az interaktív tábla képéről (pl. szkennelt magyarázórajz); egyéb csatolmányok, amik a tervezett foglalkozás megvalósítását és külső személy számára az értelmezést szolgálják.
  3. A foglalkozások terve szimpla sortávolsággal, Times New Roman 12-es betűtípussal, ill. mérettel, normál margóval készüljön, értelemszerű szövegkiemelésekkel.
  4. A terjedelem igény szerinti, de a vázlatos, lényegre törő megoldásokat preferáljuk, kerülendő a terjengősség.

Készítette: Jaskóné Gácsi Mária

Megtárgyalta és (a szükséges módosításokkal) elfogadta a „Pedagógiai Tervek Tára”
szerkesztősége:
Gál Gyöngyi főiskolai adjunktus
Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus
Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens
Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens
Vinnainé Vékony Márta főiskolai docens
Új Széchényi Terv