Tervezés

Kedves Tervkészítő! Kedves Kolléga!

Ebben a honlap rovatban olyan segédanyagokat talál, amelyek a tervezőmunkát az elméleti háttér irányából támogatják.
Itt közöljük gyakorló pedagógusok olyan írásait, amelyekben megfogalmazzák tapasztalataikat saját tervezőmunkájukról és a különféle tervek tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról.
Megtalálhatja ezen a helyen a tervezőmunkához az általános pedagógia irányából kapcsolódó, illetve tantárgypedagógiával, iskolai és óvodai módszertannal foglalkozó oktatók írásait is. Így például szándékunkban áll közölni tantervelemzéseket, az óra- és a projekt-tervezésről vagy a különféle típusú óvodai foglalkozások megtervezéséről szóló dolgozatokat, tanulmányokat.
Nem hisszük azonban, hogy egyetlen módszer vagy pedagógiai eljárás lenne a „jó”, ellenkezőleg, úgy véljük, számos olyan van, amely a gyermekek, a kisebb-nagyobb tanulók nevelésében és oktatásában jól használható és a mai kor által elvárt értelmi-testi-lelki fejlődést eredményez.
A szakmai anyagokat jó szívvel kínáljuk tanulmányozásra, azonban azt is figyelmébe ajánljuk, hogy az olvasottakat tegye vizsgálat tárgyává, vesse össze saját ismereteivel, életszemléletével és gondolkodásmódjával.

a szerkesztőség
2014-04-02
Új Széchényi Terv